Ozorovske džveredelko (1)

Autor: Drahoslav Mika | 4.5.2014 o 5:43 | (upravené 15.5.2014 o 19:51) Karma článku: 0,00 | Prečítané:  125x

To už ňeška ňe tak,
Jak bulo dakedi.
Do svojej mladosci
Podzme na ohľedi.

Pametace, ľudze?
Mi ket buľi dzeci,
Ňenaľal nam kačmar
U karčme poldeci.

Ňešmeľi me sluchac,
Jak laju pijani -
Šickich svatich spomľi
I hlavne organi.

Porjadok robiľi
Starši chlopi z nami:
-Tu maš cukerľiki
A padaj dzverami!

Maľinovka vonka
Mušela še vipic.
Chto ňechcel posluchac,
Tot dostal po rici.
...................................

Červenoho žida,
Šedzmu, fajer, fiľa...
Masciľi še karti,
Žebi prešla chviľa.

Zaverečna v karčme
Bula o dzešatej.
Zacahľi firhangi,
Naľaľi zo "svatej",

Načarno baviľi
Hazardne hri chlopi.
Ňebuľi kasina
V šercu Europi.

Zakazoval zakon
Bavic na peňeži.
Ňeška ňit roboti,
Život i tak beži...

Zos metlu do karčmi
Ňeraz prišla žena
Po svojoho chlopa
Rjadňe nazloscena.

Čim ho radšej mala,
Tim vecej ho bila.
Doma u posceľi
Še z ňim udobrila.

Ňepuščila žena
Furt muža na pivo,
I ket še u karčme
Chlopom ľepši pilo.

Doznaľi še šicki
Novini u švece.
Trižbomu čľoveku
Jazik še ňepľece.

Harškaľi še ňeraz
Pre ňešumne slovo.
Pila še šedzmička -
Pivo silonovo.

Zo sirupom mohľi
Pic i dzeci šmelo.
Dluho stac ňemohlo,
Bo bi vifuňelo.

Domu načapoval 
Kačmar do dinerki.
Ľepiľi nam zubi
Si-si i štolverki.
...........................

"Abeceda žedla dzeda,
Povedzela na medzvedza,
A medzvec na ľišku,
Ľiška na pipišku."

Perši, druhi, treci
Ročňik, štvarti, pjati -
Fungovala škola
Za ňeveľki plati.

Doma še učilo.
Glupi me ňebuľi.
Co ňebulo v hlave,
Bulo na tabuľi.

Starčiľi dva kňižki
A štiri pisanki.
Treca bula žiacka
Kňižka na po-znamki.

Od šestej trijedi
Co rano, to tura -
Vožil nas autobus
Do i z Kerestura.

Ňefurt bulo uhľe.
Žima bula veľka.
Sudružka (to bula
paňi učiteľka)

Oznamila radosc -
Že mame prazňini!
A chripkovi virus
Tiž jich zapričiňil.

Pre totich najmeňšich
Dadovka služila.
Zamesnana macir
Dzecko zochabila -

Cali dzeň o ňoho
Bulo postarane.
Z dobru učiteľku
I dzeci ňeplane.

I basňički znaľi,
Obrazki krešľiľi.
Pozdravkac staršim jich
Už tam naučiľi.

"Buľi dzedo z babu,
Maľi chižku z ľadu.
Dzedo perdzel,
Baba bdzela,
Chižka še jim rozľecela!"
...................................

Zo školi me išľi
Šumňe sparovani.
Ňehuľikaľi me
Jak v ješeňi vrani.

Staršim me mušeľi 
Pozdravkac: -Čespraci!
-Až na veki, dzeci...
Narod bul verjaci.

Ňijake špacirki
Večar po zocmeňu.
Ňešmeľi me patrec,
Jak chlop bočka ženu.

Kebi še bul doznal
Učiteľ o takim,
Ňepomohľi bi nam
Najhrubše ceplaki.

Pres lavicu prehnul,
S paľicu po rici...
Komeňski bi še bul
Obešil v pivňici!

Po rukoch nas biľi,
Skubaľi za vlasi,
Dakedi po pisku...
Češke buľi časi.

U kuce me staľi -
Ruki trimac hore!
Nacerpeľi me še
U Narodnej škoľe!

Poslaľi nas kľečec
Pod čarnu tabuľu...
U nas bula peťka,
Indze maľi guľu.

Somarska lavica
Stala pod oblakom.
Vidzeľena bula
Nejvekšim lajdakom.

Chto še ňenaučil
Abo virušoval,
Ňeznal nasobilku
Či vibrane slova,

Toho tam vopchaľi -
Naj še somar haňbi!
Ňeška bi ho dala
Markiza do Paľbi!

Pošedzel paru dňi,
Vištridal ho druhi.
Cahaľi koňiki
Valci, brani, pluhi...

I ja še tam dostal -
Daco mi vitreľil.
Ňema dzecko rozum,
No aňi dospeli!
...............................

U peršim ročňiku
Ňebuľi pengali.
Piročka z ručku še
Do tinti mačaľi.

Na lavici bula
Pre kalamar dzirka.
Dachto šumňe pisal,
Dachto britko firkal.

Machuľu zos tinti,
Bivalo to zvikom,
Oľizovaľi me
Z pisanki z jazikom.

Ket še ňepisalo,
Tinta zasichala.
Šejsc koruni stala
Znački Žiak pengala.

Žebi tinta scekla
A pirko pisalo,
Kuščik mocňejši z ňim
Pomachac trebalo.

Zostaľi na diľoch
Od tinti machuľi.
S krejdu še pisalo
Na ploti i muri.

Či tuški, či pirka,
Či stare, či nove -
S čim še piše, to še
Noši v ladikove.
.............................

"Harom,. harom, pod košarom,
jest tam jeden zdechli pes,
chto še teraz perši ozve,
tot ho muši žesc!"

Tižďeňik zapisal
Na školskej tabuľi,
Chto še pres pretavku
Ňemescil do skuri.

Keľo mal križiki
Pri svojim priezvisku,
Teľo vifasoval
Po rukoch, po pisku!

Tich mocňejšich še i
Tižďeňici baľi -
Ket pohrožil s pescu,
Z tabuľi ho zgaľil.

"Cicho, bľicho, bo vša špi,
a jak staňe, ta ce ži!"

Tižďeňik opatral
Šiju, ruki, ucha -
Či še umivame,
Či chustočka sucha...

Chto še mu ňevidzel,
Poslal ho pod vodu.
Pompuje še voda
Kuščik od zachodu.

Pisomne tresti tiš
Patreľi do školi -
Vichovna metoda,
Z chtorej ric ňeboľi.

Aľe zaboľela,
Ket to ocec zbačil!
I bez krajčira nam
Dokazal skrac gači!

Ňezabudňem ňigda
Na trest z Kerestura.
Učiteľ hudobnej
Bul tvadra natura:

"Po zvonení mám ticho sedieť na
svojom mieste a pripravovať sa na
nasledujúcu vyučovaciu hodinu."

Toto mi dal pisac
Dvasto raz do rana.
Ja pisal, von špival,
Zakrakala vrana...
..............................

Ľem co žem obsochla
Dakuščičko zjari,
Guľki i gombički
Do miščka me braľi.

Narobiľi dzirkoch,
Dze bula žem sucha.
Pila še z hordova
Kapuscana jucha.

Čim vekša gombička,
Tim ľepši luňdžila.
Chto z ňu bavil, obral
Ostatňich o kila.

Chto ňeška pameta
Štiri školski ľipi,
Pod ňima lavočki..?
Fšadzi život kipi...

Ňepať, bo ci štreľim! -
Tak še hra volala.
Co vekše dzeci še
Baviľi na pana -

Zos malu lobdičku
Me še natrafjaľi.
"Na harengi" jeden
Pri druhim me staľi.

Tri ročki u paňstve,
Štiri u cigaňstve...
Mi už zostareti,
A dzectvo furt krasne.

Abo zlatu branu!
Abo na trecoho!
Pred spartakiadu
Buľi me na nohoch!
............................

Do školi chľebika
Zo šmaľcom, z ľekvarom,
Jablučko, hrušočku -
Inše še ňebralo.

Ňebulo peňeži
Bars na čukoladi.
Bandurkovi cuker
Život dzecom sladzil.

Vidumaľi vecka
Hadziki zo žele.
Tak me rumegaľi
Jak u chľive ceľe.

Ňepiľi še sprajti,
Ňebuľi toniki...
Ľubiľi me ľizac
Dvojfarebne tiki.

Tika - to šumjenka,
Taka, kockovana...
Bila kocka kvašna,
Červena zmišana -

Taka fšeľijaka -
Kus horka, kus sladka.
Toto buľi pre nas
Najľepše ľizatka.

Ľipkaci štolverki
Dotedi mi ľubil,
Dokeľ mi na blombe
Ňevilamal zubi.

Na frištik me meltu
I enrilo piľi -
Do kaveju dakus
Chľeba nadrobiľi,

Dakedi doľaľi
I mľika od kravi,
Z Trebišova cukru
Ložičku pridaľi...

Na vojenski kavej
Me še lakomiľi -
Zlisovane kocki
Cukru - cigoriji.

Kusaľi me do ňich
Jak do čukoladi.
Ket scece, chlapčarski
Recept vam prezradzim:

Na čisti papirik,
To kvoli higjeňe,
Nasipeme meltu,
Cukru dosipeme.

Dovjedna zmišame.
Ľiže še z papira.
Bajusi pod nosom,
Chlapec ňeucira.

Piščalki zos cukru -
Štiri za korunu.
A ket bul malajiš,
Cigan hral na strunu.

Pre dzeci ňehraľi
Do rana hudaci.
Bočkac še ňešmeľi
Aňi dzevjataci!
............................

Dzivčata jak jedna
Nošiľi varkoči
(Take pitne mala
z Vinetua Nšo-či.)

Do varkočoch mašľi
Macere zapľetľi,
Bo vlasi ňemaju
Stac jak pruce z metli.

Rodzňe pomohla
Cetka z Ameriki -
Dakedi poslala
Firhangi, pantľiki

Zos umelej hmoti,
Take, co suščeľi.
Paradni zahlavki
Buľi na posceľi.

A na štredku babka
V kabatoch z papira -
Pri kolotoču še
Taka da vištriľac.

Dakedi i čungau,
I paru taľari...
Za boni z tuzexu
Kavej kupovaľi.
........................

Ščepic nas chodziľi
Dochtore do školi.
Pichaňe zos ihlu
Male dzeci boľi.

Zaľubiľi še nam
Dochtor zo šestričku,
Ket nas mesto ihli
Ščepiiľi z ložičku.

Starčilo preľignuc,
Co tam nakvapkaľi.
Za sladkim sirupom
I dvaraz me staľi.

Zmižľi z nas bacili,
Mikrobi, virusi.
Kolo hnoja kohut
Kuročki termušil.
........................

Krátky slovník veľkoozorovčiny:

džveredelko -  zrkadielko
laju (lac)      - hrešia
červený žid  - detská kartová hra
fiľo              -  kartová hra
harškac še   - hádať sa
silonovo pivo -  ozorovské pomenovanie
michalovskej sedmičky
vifuňec         -  vyprchať
Kerestur      -  Zemplínska Teplica, susedná obec
dadovka      -  materská škola
huľikac         -  kričať
vitreľic          -  vyparatiť
pengala        -  plniace pero
firkac           -  čmárať
ladikov         -  peračník
zgaľic          -  zmazať napísané
chustočka    -  šatka, vreckovka
luňdžic         -  obrať (pri hre)
"Ňepať, bo ci štreľim!" - Nepozeraj, "bo" ťa udriem! (hra)
na pana       -  hra s malou loptičkou
paňstvo, cigaňstvo, harengi  -  etapy hry na pana
bandurkovi cuker   -   zemiakovy cukor
rumegac      -  prežúvať
melta, enrilo, cigoria  -  obilné kávy
vojenski kavej   -  sladké kávové kocky, pre pamätníkov - kavona
čungau             -  žuvačka

(Pokračovanie nasleduje)

D r a g o     jeseň - zima 2013/2014

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

KOMENTÁRE

Môže sa ľahko stať, že českú vládu povedie Slovák

Dôvody, pre ktoré by väčšina Čechov mala závidieť Slovákom ich politiku. Preferencie potvrdzujú, že tretina ľudí si ešte nevybrala.

ŠPORT

Milióny na jeho plat? Prieskumy ukázali, že Sagan sa oplatí

Tím Bora-Hansgrohe zhodnotila prvú sezónu v najvyššej lige, očakával viac.


Už ste čítali?