Ozorovske džveredelko (3)

Autor: Drahoslav Mika | 13.5.2014 o 5:51 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  79x

"Viňčujem, viňčujem, na to Bože narodzeňe hojňejši, pokojňejši ročki dočekac, ňe taki smutni, aľe vešeli, žebi sce chodziľi pomedži maradički, jak jasni mešačok pomedži hvizdočki. To ja vam viňčujem do Božej milosci!"

Za cmi še stavalo,
Chodzilo še zrana -
Zvestovac trebalo
Narodzeňe Pana.

Po calim valaľe
Chlapci viňčovaľi
Ščesca, zdravja žebi
Dobri ľudze maľi.

Dachto dal korunku,
Dachto fileriki.
Pre peňeži buľi
Furt dajake spriki.

Kračun bul pod šňihom.
To ňe tak, jak ňeška.
Zapadala prachom
Ľetna kolobežka.

Poschadzac še zvikľi
Ujcove i cetki.
Gu rodičom prišľi,
No ňe robic pľetki,

Aľe oslavovac
Bože narodzeňe.
Až mi sliza vijdze,
Ket sebe spomeňem...

Post bul na Viľiju,
Kolački še pekľi,
Vipražaľi riski
A nam šľini cekľi.

Na jezulanok me
Višaľi bombuľi.
Eletricki švički
V obiscu ňebuľi.

Z papira lancočki,
Oriški u zlatku...
Salonki furt maľi
Historiju kratku.

A ket še zocmelo,
Gu stolu me šedľi.
Už me buľi lačni,
Podachtori smedni.

V rodziňe krescaňskej
Pomodľic še treba,
Podzekovac Bohu,
Že nam dava chľeba.

Tajňe me veriľi,
Že kolbasi ľepši,
Bandurkovi šalat
I riski na tepši.

Na čolo križiki
Zrobila mac z medu.
Pripovedzel ocec
Ňedluhu bešedu.

Zos medom še jedľi
Cesnok i oplatki.
Žičiľi me sebe
Ščešľive švijatki.

Poľivka furt bula
Kvašna kapustova.
Dakedi čereva
Chopiľi še slova.

Zo šickich kozaroch
Najľepša kolbasa!
Chto s tim ňesuhlaši,
Naj idze do frasa!

Bobaľki zos makom,
Orechami, sirom...
Ribi ňeplavaľi
A pilo še vino.

Pod stromik darunki
Položil Ježiško.
Podzekovaľi me
Našej kresnej, Miškoj...

Zabavki pre dzeci.
Mňe cešila kňižka.
Dočekaľi še i
Korčuľi klziska.

Na Pastirsku omšu
Chodza o polnoci.
V kosceľe ňetopja,
Čľovek še ňespoci.

Z betlehemom prišľi
Jašľičkare rano.
Skrivaľi še dzeci
Baboj za viganom.

Baľi še gubaša,
Joho čarnej tvari.
Spred dvoch tišic rokoch
Ďivadelko hraľi.

"Viňčujem, viňčujem,
žebi sce maľi
sto chľivki a jednu šviňu,
sto zahradi, jednu dziňu,
sto kurňiki, jednu kuru
a žebi še vam do korita veľk usral! "
.....................................................

V žime še zohrala
Voda na šparhece.
Mac kupala hole
Dzeci u prikľece.

Z diždžovku i z octom
Vlasi še zmivaľi,
Žebi buľi meke,
Žebi šumňe staľi.

Oľejčok na vlasi,
Žolta brilantina
Poza ucha cekľi.
Dobre še spomina...
.............................

Ket zamarznul jarok,
Zamaržľi i mlaki.
Chto mal, na bokaňči
Prikrucil gvintaki.

Z ľadom še pocahľi
Za valalom luki.
Kus konara z verbi
Vžaľi me do ruki -

To bula hokejka. 
Puk bula bľašanka.
Dze še na nas hrabe
Ňeškajša šmetanka!

Ňigda Extra liga
Teľo goloch ňeda.
Od rana še bavil
Hokej do obeda.

Od obeda do cmi.
Ňemaržľi nam ucha.
Tvarde mal nohavki,
Tot, chto pod ľad zbuchal.

Ňešľebodno ľizac
Zamarznute kľamki!
Priľepi še jazik!
No ňe tot z topanki -

Priľepi še jazik,
Co zos gambi tirči.
Ket maržňe, šľiskaju
Še i garadiči.

Nadulo u poľu
Zaveji do ňeba.
Ňeška na to tanki
I vojakoch treba.

Za nas vistarčiľi
Z lopatami chlopi.
Každi še zo svoju
Odrucac šňih chopil.

Po Kerestur raz - dva
Voľna bula draha.
Autobus zos vľečku
Do školi nas cahal.
...........................

Fijaločki zjari
Rošľi popod ploti.
Zbirac jich ňedalo
Bars veľo roboti.

Po cudzich zahradoch,
Tam, dze psa ňebulo.
Stalo še, že kravu
Z komaňici zdulo.

Znaľi me vikľepac
Perdalki zos verbi.
-Taš, baba, taš, taš, taš...
Perdalka zaperdzi...

Na pumpave tiž me
Piskac dokazaľi.
Po žeľenej trave
Me še kormacaľi.

Veckaj me zbiraľi
V Kašiňe troskiňi -
Pachňace, červene...
Furt mi ceču šľini.

-Christos voskres!
-Vo istinu voskres!

Na Veľku noc dzivki
Chlapci oľivaľi.
Parfin u fľašočkoj
Paradnej trimaľi.

Bul taki trpazlik
I motorik zo skla.
Dze parfin nakvapkal,
Tam trava ňerosla.

Stal korunu tricec -
Ňeveľka to škoda.
Nahradzic ho mohla
I midlova voda.

Naľaľi domacej
Malim chlapcom babi,
Naj še jim u bruchu
Ňenakoca žabi.

Škoda bulo torti,
Co me vibľuvaľi.
Po plotoch perini
Macere višaľi.

Stromi buľi polne
Žeľenoho ľisca.
Lamalo še z ňoho,
Bralo do obisca.

Pachňace konare
Po scenoch še kladľi.
Tak še paradzila
Chiža na Rusadľi.
...............................

Pľeban pošvecoval
Vodu, ožimini,
Na Hromňici švički,
Dzeci na krescini...

Chustočka do ruki
Patri do rukava.
Hrišňikom pan farar
Rozhrešeňe daval.

Od spovedzi ňejesc
Až do prijimaňa!
Moj žaludok cerpel
Doňevitrimaňa...

Sam pan farar - vinko!
A nam - Bože celo!
Pod baldachinom še
Nam bars ňešedzelo.

Do zadku z hlavačku -
To bula zabava!
Zo zakrestiji še
Kurator zastrajal!

Šickich ňepolapal.
Z ňečistoho ducha
Pojednim še ušlo
Paru poza ucha.

Starši na korušu
Staľi za organom.
Falošňe špivaľi
Babi za pľebanom.

Chlopi popod koscel
Ľihaľi na travu,
Žebi jim slunočko
Opaľilo hlavu.

Tu še politicke
Provadziľi reči.
I take, o chtorich
Pisac še ňešveči.

Rozobraľi še tu
Drustvo i robota,
Dakedi še fodbal
Do toho primotal...

A mi - za murikom
Karti - šedzmu, fiľa..!
Ket nas prilapiľi,
Koscelňik nas vilal.

Vožiľi farara
Na koňskim kočaru
Raz na omšu veľku,
Druhi raz na malu...

Obrok - to ňe bendzin,
Tuňa bula tura
Do Malich ´Zorovec
I do Kerestura.
...............................

Redovi še začina,
Družba kolač načina.
Ej, redovi, redovi,
Či už každi hotovi?

Častejši vešeľa
Buľi jak rozvodi.
Dzeci še rodziľi
A rošľi jak z vodi.

Ket bulo vešeľe,
Chiža bula mala.
Do ľesa še išlo
Za koňec valala

Narubac čečini,
Konaroch, žeľeňi...
Postavil še šater,
Naj še mlodi žeňi!

Gu oltaru pošľi
Až ket odpitaľi.
Fotki do Šečovec
Zrobic ucekaľi.

Procesija hoscoch
Išla na pridani.
Priblukal še večar,
Chto ňebul volani.

I vipic naľaľi,
I kolačok sladki.
Bočkaľi še vecka
Svatove i svatki.

Ňevestu čepiľi,
Ket jej prišla chviľa.
Poznaľi vidatu -
Furt s koňťu chodzila.

Od jutra ňevesta
Začňe život novi.
Začepena muši
Tancovac redovi.

Naša mlada, recece,
Ňechcela jesc perece,
Ľem bi jedla jablučka,
Žebi bula ceňučka.

Vikruca ju chlopi,
Vikruca ju ženi,
Medži cicki šturja
Peňež pokurčeni.

Chto še haňbi, po tim,
Jak ju povikruca,
Papirovi peňež
Vopcha jej do šurca.

Dakedi davaju
Peňeži na taňir.
Mladomu zavidzec
Može stari frajir.

Cali život prežil
Chlop zos jednu ženu.
Večeru na stoľe
Furt mal navarenu.

Pomali z ňu, pomali,
Bi sce ju ňezlamaľi,
Bo je cenka jak paľec -
Tancuje z ňu zasraňec.
..................................

Mlacačku cahaľi
Od dvora do dvora.
Odvažaľi koňi
Zarno od traktora.

Dze še vimlacilo,
Stalo slami bradlo.
Kontigent še odvid -
Štatu dobre padlo.

Žebi me ňežiľi
Glupi ui šľepoce,
Zaprovadziľi nam
I rozhlas po droce.

Dotedi še z bubnom
Hlašila novina:
-Chto ňema co robic,
Može isc do kina!

-Ňezbirajce hubi,
Bukvici, žaludzi,
Ket budze štreľňica!
I guľka zabludzi...

Drustevňikom rozhlas
Robotu pridzeľil,
Žebi ňeľežeľi
Cali dzeň v posceľi.

Na jednotku ošem
Korun drustvo dalo.
I peňeži šmerdza,
Aľe ľem za malom.

Drustvo malo farmu -
Chovaľi tu kuri.
Bez cholesterolu
Išče vajca buľi.

Doma še znašaľi
Kurki do kurňika.
Ňijaki sukromňik
Tedi ňepodňikal.

Ňebuľi peňeži -
Ňebuľi starosci.
Ňebul pedigripal -
Pre psoch buľi kosci.

Na dvore oproci
Maľi vikup mľika.
Ja chodzil kupovac
Mľiko do Findrika.

Pre maloho brata,
Žebi ňebul slabi.
Zos mlaki nam zubi
Vičitaľi žabi.

Chto ňezavre gambi,
Ket žaba zakvaka,
Zostaňe bez zuboch!
Povera tu taka.

Daco na tim budze...
I ja už ňekušem.
Zabudam protezu
Doma na obruše.

Zahradu pooral
Fodor bači s pluhom.
S koňami frišňejši,
Za motiku dluho.

Ket ja koňa vodzil,
Robil krivu brazdu.
-Zavaruj nas, Bože,
od takoho gazdu!

Haňbil mi še koňa,
Dakus i Fodora.
Ľitaľi kameňi
Do našoho dvora:

Mojoho sušeda
Zabava to bula.
Malim dzecom zubi
Viperdzi kobula.

Ponapravjac kosci
Dvojo chlopi znaľi -
Dzedo Diheneščik
A tiš Kozak stari.

Za valalom smerom
Gu piskovej baňi
Našo šverboguzi
Zbiraľi Cigaňi.

Zarobiľi na ňich
U vikupe šumňe.
Mi vihnaľi ovci
Popasc na zahumňe.

Na drustevnim poľu
Še mezgeľovalo.
I domu še vžalo,
I drustvu ostalo.
............................

Cahaľi nas, chlapcoch,
Tak jak všadzi, zbraňi.
Vojenska štreľňíca
Bula jak na dlaňi.

Zbiraľi me zrana 
Padački, patroni.
V tim čaše vojaci
Maľi išče koňi.

Furt me daco našľi,
Ket še ňeštriľalo.
Malim patizanom
Šicko še pridalo.

Rachetľi, patroni
Ostre, tupe, šľepe...
Kebi to vibuchlo,
Šickich nas potrepe!

Poistki z granatu,
Cali dimovňici...
Kebi to vibuchlo,
Ta me šicki v rici!
.........................

Malý slovník veľkoozorovčiny:

cma   -   tma
spriki   -   zvady, hádky
jezulanok   -   vianočný stromček aj salonka
obisce   -   dom, domov
zlatko   -   pozlátko, staniol
kvašni   -   kyslý
jašľičkare   -   betlehemci
šparhet   -   sporák
gvintaki   -   korčule na kľúčik
bľašanka   -   plechovka
zbuchac   -   prevaliť sa pod ľad
kľamka   -   kľučka
garadiči   -   schody
šľiskac še   -   kĺzať sa
kormacac še   -   kotúľať sa, váľať sa
troskiňi   -   lesné a poľné jahody
Rusadľe      -   Turíce
hlavačka   -   špendlík
tuňi   -   lacný
redovi   -   svadobný tanec nevesty po polnoci
pridani   -   svadobný sprievod
konťa   -   účes vydatej ženy
šverboguzi   -   šípky
mezgeľovac - pozbierať, čo zostalo na poli po zbere

Kto nemal zatvorené ústa, keď kvákala žaba, tomu ich "vyčitala", t.j. vypadali mu
Keď dieťaťu vypadali predné mliečne zuby, žartovalo sa, že mu ich kobyla vyprdela

(Pokračovanie nasleduje)

D r a g o     jeseň - zima   2013/2014

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Žiadne potraviny a autobus raz za týždeň. Okraj kraja, na ktorý sa zabudlo

Ľudia v Prešovskom samosprávnom kraji o práci župana veľa nevedia. Trápia ich najmä cesty a nezamestnanosť, ale aj životné prostredie.

EKONOMIKA

Sagan či Hantuchová sa budú plateniu daní vyhýbať ťažšie

Ministerstvo chce zabrániť presunu ziskov.

Čo je nové na SME

SMEnaživo: Diskusia s kandidátmi na bratislavského župana

Príďte dnes o 18.00 diskutovať.


Už ste čítali?